Kuurojen linkkejä - Dövas länkar - Deaf links

Kuurojen Maailmanliitto ja sen aluetoimistot
Dövas Världförbund och dessa regionala sekretariat
World Federation of the Deaf and it's Regional Secretariats
Kuurojen Maailmanliitto - World Federation of the Deaf
Euroopan Kuurojen Liitto - (EUD) The European Union of the Deaf

  Pohjoismaiden Kuurojen Liitot
Nordiska Dövas Förbunder
Scandinavian National Associations of the Deaf
Suomen Kuurojen Liitto - The Finnish Association of the Deaf
Ruotsin Kuurojen Liitto - Swedish Association of the Deaf
Norjan Kuurojen Liitto - Norwegian Association of the Deaf
Tanskan Kuurojen Liitto - Danish Deaf Association
Islannin Kuurojen Liitto - Icelandic Association of the Deaf

Yleiset Kuurojen Sivut Internetissä
Allmänna Dövas Sidor i Internet
General Deaf Webs in Internet

Deaf World Web
The World Deaf Directory

Yksityiset Kuurot Internetissä
Privata Döva i Internet
Individual Deaf in Internet

Deaf Online Home Page, FINLAND
Dövadresser på Internet, SWEDEN
DeafCanadaOnline, CANADA

Kuurojen Urheilusivut - Dövas Sportsidor - Deaf Sports Webs
CISS Home Page
Summer World Games for the Deaf, Roma Italy 2001
Summer World Games for the Deaf, Melbourne Australia 2005
Suomen Kuurojen Urheiluliitto - Finnish Athletic Association of the Deaf
Oulun Kuurojen Urheiluseura Ryhti ry - Oulu Sports Club of the Deaf

 

 

© Copyright