Yhdistyksen tarkoitus on:

Toimia Oulun seudun kuurojen etujärjestönä sekä palvelujen tuottajana ja järjestäjänä.
Saada kuurot yhteisvoimin toimimaan tasa-arvoisten elinolojen saavuttamiseksi muihin kansalaisiin nähden.
Pyrkiä edistämään yhteistoimintaa sellaisten järjestöjen ja viranomaisten ja eri laitosten kanssa, joilla on samoja tavoitteita kuin yhdistyksellä.